Privacy

Ik vraag enkel uw persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw boodschap aan mij via de contactpagina te beantwoorden.

De website www.be-side.be houdt zich aan de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die stelt dat u altijd uw gegevens kan opvragen en corrigeren.

Wil u weten welke gegevens over u in mijn bestand staan? Neem dan contact met mij op.

Privacybeleid

Be-Side verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent mijn privacy beleid, kunt u terecht bij Eva Declercq op het telefoonnummer 0496/38 36 12.

 

Verwerkingsdoeleinden

Be-Side verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.b) de noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomstvan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.b,  heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, zullen de persoonsgegevens van de klant enkel worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Be-Side verbonden zijn.

Be-Side garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f),met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 

Direct marketing, Mailings

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Be-Side gebruikt voor haar website volgende cookies:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. 

 ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Google analytics 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de websitbeheerder en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de beheerder van de webiste. Zo leren wij welke pagina’s de meest gelezen zijn, of langs welke weg bezoekers het makkelijkst informatie vinden. Dankzij deze informatie kunnen wij de website optimaliseren en onze Google advertenties verfijnen voor nieuwe bezoekers. Be-Side adverteert via Google, maar enkel indien een relevante zoekopdracht ingetikt wordt.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Nieuwsbrieven

Be-Side gebruikt uw gegevens (Naam en emailadres) voor het verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Deze nieuwsbrieven worden maximaal 12x per jaar verzonden. Mailchimp of het programma dat onze mailings verzendt, bewaart statistieken van de nieuwsbrieven en kan op basis van uw mailadres aangeven of u de mailing geopend heeft en op welke links u geklikt heeft. Deze informatie gebruiken wij bij mogelijke (telefonische) opvolging van de mailing door uw gekende accountmanager. Deze gegevens worden onder geen enkel beding gedeeld met derden of aan andere bureaus doorgegeven. U kan zich ten allen tijden hiertegen verzetten en uw naam laten wissen uit deze mailinglijsten.

 

Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden.

Maak een afspraak

Fantastisch, jouw eerste stap is gezet! 

 

Praktisch:

  • Een kennismakingsgesprek (max. 30 min.) inplannen kan telefonisch via: 0496/38 36 12 of via mail naar eva@be-side.be 
    Zo kunnen we samen een moment prikken.
  • Wens je een sessie (van 60 min.) te boeken, ga naar onderstaande afsprakenplanner.

 

Alvast bedankt en tot gauw